Publicitat de La Toja, SA

Matèrial/suport: Paper
Data: Meitat del segle XX, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Marian Querol Ventura
Descripció: Anunci publicitari en color en paper amb productes de neteja personal de La Toja, SA. S’hi observen diferents productes, com crema d'afaitar, pasta dentífrica o el sabó que l'empresa va començar a fabricar en 1904.