Itineraris

El Castell Vell és una fortificació d’origen andalusí. Va ser cap de districte fins a la conquista de Jaume I l’any 1233, que va repartir el territori entre Almassora i Castelló. La concessió als seus habitants del Privilegi de Trasllat l’any 1251 va suposar l’origen de la ciutat de Castelló. Coneix el Centre d’Interpretació Castell […]
Els Espais de Memòria de Castelló són espais per a visibilitzar i entendre el nostre passat més recent, així com per a comprendre el cost humà de la Guerra Civil i familiaritzar-nos amb els efectes de la postguerra, amb l’objectiu d’educar en la cultura de la pau, en valors democràtics i en la resolució no […]
La Segona República (1931-1939) va ser el primer període de govern democràtic en la història de l’Estat espanyol. Va suposar un esforç modernitzador, amb importants transformacions socials i econòmiques, tot acompanyat d’un rellevant impuls cultural en molts àmbits; una etapa no exempta, però, d’efervescència i conflictivitat social. El recorregut disposa d’un panell introductori d’inici i […]
La part de l’antiga muralla (s. XIII-XVIII) que visitarem discorre entre la plaça Hernán Cortés i el carrer Sant Lluís. Es construí amb la tècnica de la tàpia amb fonament de formigó de cudols, arena i calç. La torre de Sant Pere o dels Alçaments, a la plaça de les Aules, és una de les […]
El Caminàs, que travessa de nord a sud l’horta de Castelló, és l’eix fonamental d’una antiga xarxa de camins rurals. Anterior a la dominació romana, el Caminàs es prolongava pel sud fins a enllaçar amb la Via Augusta dels romans i en els seus voltants van sorgir els primers nuclis habitats en forma d’alqueries musulmanes […]
En 1859 es decideix expropiar una part del cementeri del Calvari (en l’actual passeig Ribalta) per a enllaçar la carretera de Saragossa amb el carrer Sabaters, hui Colón, per la qual cosa havia de construir-se un nou cementeri. Es va triar un garroferar al costat del riu Sec i es va encarregar el projecte a […]