Itineraris

La Segona República (1931-1939) va ser el primer període de govern democràtic en la història de l’Estat espanyol. Va suposar un esforç modernitzador, amb importants transformacions socials i econòmiques, tot acompanyat d’un rellevant impuls cultural en molts àmbits; una etapa no exempta, però, d’efervescència i conflictivitat social. El recorregut disposa d’un panell introductori d’inici i […]
La Segona República (1931-1939) va ser el primer període de govern democràtic en la història de l’Estat espanyol. Va suposar un esforç modernitzador, amb importants transformacions socials i econòmiques, tot acompanyat d’un rellevant impuls cultural en molts àmbits; una etapa no exempta, però, d’efervescència i conflictivitat social. El recorregut disposa d’un panell introductori d’inici i […]
La Segona República (1931-1939) va ser el primer període de govern democràtic en la història de l’Estat espanyol. Va suposar un esforç modernitzador, amb importants transformacions socials i econòmiques, tot acompanyat d’un rellevant impuls cultural en molts àmbits; una etapa no exempta, però, d’efervescència i conflictivitat social. El recorregut disposa d’un panell introductori d’inici i […]
Close Menu