Itinerari Castelló Republicano

La Segona República (1931-1939) va ser el primer període de govern democràtic en la història de l’Estat espa-nyol. Va suposar un esforç modernitzador, amb importants transformacions socials i econòmiques, tot…

Continue Reading
Close Menu