Elles habiten la ciutat

Memòria oral i patrimoni de la ciutat de Castelló

Elles habiten la ciutat ha sigut incorporat a la plataforma Women’s Legacy, que engloba iniciatives i projectes europeus d’experiències en la interpretació del patrimoni cultural des de la perspectiva de gènere.

Històries de dones que expliquen el patrimoni i la història de la ciutat de Castelló

Elles habiten la ciutat és un projecte de recerca i mediació cultural impulsat pel Museu de la Ciutat de Castelló. Es tracta d’un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu principal fomentar el coneixement de la història i el patrimoni cultural de Castelló des d’una perspectiva de gènere.

Relats que expliquen la ciutat amb veu pròpia

Recopilem testimonis de dones de diferents edats, procedències, professions o ideologies que viuen a Castelló de la Plana. La narració de les seues experiències i sabers construeix un relat en què les dones esdevenen subjectes històrics actius, tot contribuint d’aquesta manera a repensar els nostres coneixements sobre la realitat social de la ciutat en el seu conjunt. El museu esdevé així un espai de diàleg i reflexió en què la ciutadania té un paper actiu. Un espai que afavoreix l’adquisició d’una consciència històrica que es basa en el coneixement del passat per a la transformació del futur.

Només una part de la història

Sovint, quan coneixem la història d’un lloc, ens expliquen uns fets rellevants protagonitzats per personatges destacats, esdeveniments i espais d’un gran valor històric o artístic. Aquesta és, però, només una part de la història.

La invisibilitat històrica de les dones i la seua exclusió del relat oficial fan necessària la utilització del gènere com a instrument bàsic per a l’explicació de l’organització i les relacions socials. Per aquest motiu, les activitats d’Elles habiten la ciutat s’organitzen a partir d’eixos temàtics relatius a la història contemporània de la nostra ciutat –el treball a les fàbriques tèxtils, el comerç de proximitat, les cures o els espais de socialització–. 

El plantejament d’aquests temes té en compte els àmbits públics i privats en què es desenvolupen els diferents rols de gènere. Són històries de vida quotidianes, relats d’anècdotes i maneres de fer del passat que ens fan entendre amb més profunditat el funcionament de la nostra societat.

Les trobades: les dones conten la ciutat

Trobades amb dones que comparteixen les seues experiències i sabers al voltant de temes relacionats amb la història més recent de la ciutat.

Informació sobre les trobades
Dates: 10 de març de 2022 / 27 d’abril de 2022 / 19 de maig de 2022 / 16 de juny de 2022
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: pati del Museu d’Etnologia de Castelló
Entrada: gratuïta amb reserva prèvia obligatòria (info@mucc.es o 964 735 217)
Públic: públic jove i adult

Entrada:

lliure

Aforament màxim:

30 persones

Fullet:

val/cas

Postal:

val/cas

El treball de les dones a les fàbriques tèxtils de Castelló

Pilar Bonet, Mari Luz Basilio, Teresa Calduch i M.ª Dolores Carrillo

Durant la primera meitat del segle xx, la indústria tèxtil es va desenvolupar a la ciutat de Castelló. A més dels tallers, telers i modistes que ja existien, van aparéixer fàbriques que produïen calces, calcetins o gèneres de punt. Un dels exemples més destacats és la fàbrica Dávalos, l’edifici de la qual encara es conserva. Tanmateix, la majoria dels edificis que ocupaven aquestes fàbriques han desaparegut, com és el cas de la fàbrica de calcetins i calces de Julio Folch, que es trobava a l’avinguda Pérez Galdós, o la fàbrica de gèneres de punt de Vicente Saborit, situada entre el carrer Lagasca i l’avinguda Germans Bou.

A partir dels anys 60 es van construir noves naus industrials a l’avinguda Vall d’Uixó. Algunes d’aquestes es van dedicar a la indústria tèxtil, entre les quals destaquen especialment les fàbriques de Marie Claire i Dusen. Aquestes fàbriques del tèxtil van funcionar fins fa poc i les seues plantilles estaven compostes majoritàriament per dones.

Aquesta trobada recull la conversa que va tenir lloc al pati del Museu d’Etnologia de Castelló el dia 10 de març de 2022. En la trobada van participar dones que van treballar en algunes d’aquestes fàbriques durant gran part de la seua trajectòria professional. Els seus testimonis ens aporten informació sobre el repartiment del treball segons el sexe i les característiques dels rols assignats. A més de la jornada laboral, les treballadores compartien experiències i formes d’entendre la vida.

El treball de les dones a les fàbriques tèxtils de Castelló 4

Pilar Bonet, Mari Luz Basilio, Teresa Calduch i M.ª Dolores Carrillo

Durant la primera meitat del segle xx, la indústria tèxtil es va desenvolupar a la ciutat de Castelló. A més dels tallers, telers i modistes que ja existien, van aparéixer fàbriques que produïen calces, calcetins o gèneres de punt. Un dels exemples més destacats és la fàbrica Dávalos, l’edifici de la qual encara es conserva. Tanmateix, la majoria dels edificis que ocupaven aquestes fàbriques han desaparegut, com és el cas de la fàbrica de calcetins i calces de Julio Folch, que es trobava a l’avinguda Pérez Galdós, o la fàbrica de gèneres de punt de Vicente Saborit, situada entre el carrer Lagasca i l’avinguda Germans Bou.

A partir dels anys 60 es van construir noves naus industrials a l’avinguda Vall d’Uixó. Algunes d’aquestes es van dedicar a la indústria tèxtil, entre les quals destaquen especialment les fàbriques de Marie Claire i Dusen. Aquestes fàbriques del tèxtil van funcionar fins fa poc i les seues plantilles estaven compostes majoritàriament per dones.

Aquesta trobada recull la conversa que va tenir lloc al pati del Museu d’Etnologia de Castelló el dia 10 de març de 2022. En la trobada van participar dones que van treballar en algunes d’aquestes fàbriques durant gran part de la seua trajectòria professional. Els seus testimonis ens aporten informació sobre el repartiment del treball segons el sexe i les característiques dels rols assignats. A més de la jornada laboral, les treballadores compartien experiències i formes d’entendre la vida.

Les entrevistes: la ciutat escolta les dones

Arxiu audiovisual en què es presenten les entrevistes completes realitzades a les dones que han participat en el projecte. Les entrevistes s’organitzen segons els eixos temàtics següents: la fàbrica tèxtil, el comerç de proximitat i la vida social.

El Patrimoni Habitat

Catàleg digital format pels objectes i fotografies que ajuden a il·lustrar els testimonis recollits durant la investigació. Les fitxes que acompanyen les fotografies aporten informació contextual sobre la procedència, la data i l'ús dels objectes.