Memòries anuals

Consulteu les memòries anuals del Mucc

El Museu de la Ciutat de Castelló publica des de 2018 una memòria anual.

Les memòries, accessibles en línia en format PDF, descriuen l’activitat desenvolupada durant l’any en les diferents àrees i seus del museu. Contenen informació sobre itineraris, projectes i activitats, participació en el Dia Internacional dels Museus, exposicions, visitants, comunicació i màrqueting i altres dades de gestió. Així mateix, inclouen un capítol sobre adquisicions i donacions que han enriquit la col·lecció i informació sobre les obres restaurades durant eixe període.