Interior de l’Horchatería Ima

Matèrial/suport: Paper fotogràfic
Data: Anys 80, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Inmaculada Pérez Alcaide
Descripció: Interior de l’Horchatería Ima en el local on es troba actualment. En aquesta fotografia es pot veure com era l'orxateria en els anys 80 després del seu trasllat a l’avinguda Caputxins. El local es dividia en dos espais: d'una banda, l'obrador, on s'elaborava l'orxata i, de l’altra, l'establiment, on es despatxava els clients.