Inauguració Macian

Matèrial/suport: Fotografia en blanc i negre
Data: Anys 50, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Mercedes Sidro Vicente
Descripció: Cerimònia d’inauguració del forn situat al carrer Major, oficiada per un sacerdot. En la fotografia apareixen els propietaris del forn en aquell moment, Pedro Macián i Rosalía Palos, acompanyats de les seues famílies i treballadors.