Interior de l’Horchatería Ima en els anys 60

Matèrial/suport: Paper fotogràfic
Data: Anys 60, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Inmaculada Pérez Alcaide
Descripció: Interior de l’Horchatería Ima en els anys 60. En aquella època la majoria dels clients compraven l'orxata, però no la consumien en el mateix establiment. Amb el pas del temps, aquests hàbits van anar canviant i es van col·locar algunes taules per als clients. En la imatge es veu els membres de la família propietària de l'orxateria en una de les taules.