Mesurador d’orxata

Matèrial/suport: Plàstic
Data: Anys 70, Castelló de la Plana
Procedència: Objecte aportat per Inmaculada Pérez Alcaide
Descripció: Mesurador d'orxata de color roig amb capacitat per a cinc litres procedent d’Horchatería Ima. Elaborat per F. Branchadell a Borriana. Els mesuradors s'utilitzaven per a dispensar la quantitat exacta de litres d'orxata sol·licitada pel client en la venda a granel, tant a particulars com a comerciants que vengueren orxata en el seu establiment.