Traballadora de la fábrica Dusen – patronatge

Matèrial/suport: Paper
Data: Juliol de 1990, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Ana María Prades Artola
Descripció: Treballadora de la fàbrica Dusen a la secció de patronatge. En aquesta secció es dissenyaven les peces noves. Una vegada el patró estava elaborat, es confeccionaven les mostres. En la foto es veuen també altres objectes que formaven part del dia a dia de la secció, com els maniquins, rotllos de tela, patrons, tisores i altres materials usats per al disseny de les peces.