Balança

Matèrial/suport: Metall
Data: anys 50, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Mercedes Sidro Vicente
Descripció: Balança manual de doble plat de ferro colat amb dos braços per a col•locar els platerets metàl•lics i en el centre, un marcador. Al costat de la balança, un joc de pesos utilitzat encara hui per a mesurar les quantitats dels ingredients usats habitualment en l'elaboració dels productes.