Taller de costura de l’hospital

Matèrial/suport: Paper; fotografia en color.
Data: Anys 60 del segle XX.
Procedència: Fotografia cedida per Cati Roldán.
Descripció: Grup de treballadores del taller de costura de l'Hospital General. En aquest taller cosien els uniformes del personal sanitari. Juntament amb les fàbriques on es confeccionaven diferents tipus de peces i les fàbriques de telers, els tallers de costura eren un altre lloc on moltes dones de la ciutat trobaven ocupació. Com s'observa en la fotografia, les treballadores del taller, assegudes al voltant d'una taula de fusta amb els materials i utensilis necessaris per al treball, cosien les peces a mà o a màquina.