Fotografia en blanc i negre

Matèrial/suport: Paper
Data: Anys 60, Castelló de la Plana
Procedència: Fotografia aportada per Teresa Calduch Galmès
Descripció: Grup de treballadores i treballadors d'una fàbrica de teixits de la ciutat durant un campament.