Fotografia en blanc i negre

Matèrial/suport: Paper
Dimensions: 4,50 cm
Data: 1960
Procedència: Fotografia aportada per Teresa Calduch Galmès
Descripció: Grup de treballadores d’una fàbrica de teixits de Castelló. La fotografia capta el moment de celebració d’un berenar a l’eixida de la fàbrica. Les treballadores se situen al centre de la foto en una actitud festiva.