Fotografia en blanc i negre

Matèrial/suport: Paper
Data: Dècada dels anys 60 del segle xx
Procedència: Fotografia aportada per Teresa Calduch Galmès
Descripció: Grup de treballadores de la fàbrica de teixits Castell de Castelló. La fotografia capta el moment de celebració d’un berenar a l’eixida de la fàbrica.