El Patrimoni Habitat

El Patrimoni Habitat és un catàleg digital format pels objectes i fotografies que ajuden a il·lustrar els testimonis recollits durant la investigació. Les fitxes que acompanyen les fotografies aporten informació contextual sobre la procedència, la data i l'ús dels objectes.