En bici a l’alqueria

Matèrial/suport: Paper; fotografia en color.
Data: Anys 80 del segle XX.
Procedència: Fotografia cedida per Conchín Beneyto Meliá.
Descripció: En la fotografia apareix Conchín García Beneyto en l'alqueria amb la seua bicicleta. Aquesta alqueria familiar es trobava en la zona de la Marjalería. En la zona de la Marjalería de Castelló els llauradors tenien terrenys cultivats en els quals tenien cases de ferramentes i on era costum anar a l'estiu o Pasqua per a les celebracions familiars o altres festivitats com les Festes d'Agost. Amb el temps es van construir més cases i es va abandonar progressivament el cultiu dels horts.