Cures de gent gran

Matèrial/suport: Paper; fotografia en color.
Data: Anys 90 del segle XX.
Procedència: Fotografía cedida per Bertha García Díaz.
Descripció: En la fotografia apareix Bertha García Diaz a casa d'una de les persones que van estar a la seua cura. Des de la seua arribada a Espanya ha dedicat tota la seua carrera professional a cura de persones majors i malalts. Els cuidats persones majors i malalts juntament amb les cures de familiars han sigut i són ocupacions a les quals moltes dones de la ciutat han dedicat anys de la seua vida.