Dones al maset

Matèrial/suport: Paper; fotografia en blanc i negre.
Data: Anys 50 del segle XX.
Procedència: Fotografía cedida per Conchín Beneyto Meliá.
Descripció: Dues dones recolzades en la balustrada del porxo d'una alqueria situada en una zona on hui es troba l'estació de ferrocarril de Castelló. En el centre de la fotografia veiem l'edifici amb dues finestres i una porta en el centre, un porxo tancat per una balustrada i una porta d'accés amb dues columnes amb capitell. Al fons es poden observar camps amb diferents cultius. Durant la segona meitat del segle XX la famílies de la ciutat utilitzaven aquestes propietats per a passar els diumenges i els dies d'estiu.