Guia didàctica del Museu d’Etnologia per a alumnat de batxillerat: activitats